"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 93 văn bản được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định tại Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu.
21-12-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
12-12-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
11-12-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020.
11-12-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.
10-12-2016 Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017.
10-12-2016 Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
10-12-2016 Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương.
10-12-2016 Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020.
10-12-2016 Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.
10-12-2016 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015.
10-12-2016 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.
10-12-2016 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, tỉnh Lai Châu.
10-12-2016 Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020.
10-12-2016 Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020.
10-12-2016 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2017.
10-12-2016 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chia tách, thành lập bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
10-12-2016 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
10-12-2016 Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20/10/2015.
10-12-2016 Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung nội dung, mức chi tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
3,435,132 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner