"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2023           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 29 văn bản được ban hành trong năm 2023:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-10-2023 Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
17-10-2023 Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ, mức thưởng đối với học sinh, giáo viên, chuyên gia, người phụ trách trong công tác tập huấn, bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa trên địa bàn tỉnh.
17-10-2023 Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
17-10-2023 Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và những người không hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước tham gia công tác đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh.
16-10-2023 Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
12-10-2023 Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
04-10-2023 Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
04-10-2023 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người được huy động tham gia hoạt động Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
20-09-2023 Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
08-09-2023 Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Lai Châu.
05-09-2023 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
19-07-2023 Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
05-07-2023 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
05-07-2023 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu.
30-06-2023 Quyết định số 897/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu.
27-06-2023 Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020.
26-06-2023 Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu.
23-06-2023 Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục cây xanh trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách đường phố, công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 và Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
09-06-2023 Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
05-06-2023 Quyết định số 768/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
2,112,695 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner