"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 62 văn bản được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
31-12-2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11-12-2013 Quyết định số 1622/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
11-12-2013 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu.
11-12-2013 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2013 - 2015) phường Đông Phong, thị xã Lai Châu.
11-12-2013 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu.
11-12-2013 Quyết định số 1629/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Tân Phong, thị xã Lai Châu.
11-12-2013 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2013 - 2015) phường Quyết Tiến, thị xã Lai Châu.
09-12-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
09-12-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014.
09-12-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2014.
06-12-2013 Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014.
06-12-2013 Nghị quyết số 85/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012.
06-12-2013 Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu ngân sách nhà nướcvà phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2014.
06-12-2013 Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Lai Châu.
06-12-2013 Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
06-12-2013 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
06-12-2013 Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2014.
25-11-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
21-11-2013 Quyết định số 1504/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
3,434,879 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner