"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 76 văn bản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
21-12-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11-12-2015 Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.
11-12-2015 Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016.
11-12-2015 Nghị quyết số 138/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014.
11-12-2015 Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
11-12-2015 Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2016.
11-12-2015 Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.
11-12-2015 Nghị quyết số 142/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
11-12-2015 Nghị quyết số 143/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giải thể, chia tách, thành lập các bản, khu phố thuộc xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
11-12-2015 Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11-12-2015 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016.
11-12-2015 Nghị quyết số 146/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.
11-12-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.
11-12-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
11-12-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016.
11-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách địa phương năm 2016.
11-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi tỉnh quản lý.
11-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu.
11-12-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
3,645,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner