"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2024           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 25 văn bản được ban hành trong năm 2024:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-05-2024 Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về lĩnh vực quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
02-05-2024 Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
26-04-2024 Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
17-04-2024 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương khởi công mới giai đoạn 2021-2025.
17-04-2024 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.
17-04-2024 Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
17-04-2024 Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030.
17-04-2024 Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung, mức chi cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
17-04-2024 Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026.
17-04-2024 Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
17-04-2024 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch suối Phiêng Phát, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
17-04-2024 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân xây dựng Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
05-04-2024 Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
28-03-2024 Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
27-03-2024 Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
27-03-2024 Quyết định số 10/2024/QÐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
27-02-2024 Quyết định số 171/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu trong kỳ hệ thống hóa năm 2019 - 2023.
02-02-2024 Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
30-01-2024 Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
25-01-2024 Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
4,396,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner