"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 114 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Lai Châu.
26-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Đường phê chuẩn Đề án tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục THCS huyện Tam Đường, giai đoạn 2006 – 2010.
26-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Đường đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006. Giao nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2007.
26-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của HĐND thị xã Lai Châu về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007.
26-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của HĐND thị xã Lai Châu về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.
26-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Đường thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu.
25-12-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Đường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007.
20-12-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Giao chỉ tiêu kế hoạch di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La năm 2007 tỉnh Lai Châu.
11-12-2006 Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007 và ổn định cho cả thời kỳ 2007 – 2010.
11-12-2006 Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi Ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định 2007 – 2010.
11-12-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên thôn, bản, tổ dân phố và nhân viên y tế bản.
11-12-2006 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2007.
11-12-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007- 2010.
09-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.
09-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007.
09-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định 2007 – 2010.
09-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2007.
09-12-2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010.
09-12-2006 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên thôn, bản, tổ dân phố và nhân viên y tế bản.
09-12-2006 Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2007.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
3,435,545 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner