"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 99 văn bản được ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND, ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Lai Châu.
31-12-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
31-12-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015.
31-12-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí cho từng xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.
31-12-2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
31-12-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định số lượng, bố trí chức vụ, chức danh, cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.
23-12-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản chát trên địa tỉnh Lai Châu.
23-12-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
22-12-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
10-12-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách Địa phương năm 2011.
10-12-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
10-12-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
09-12-2010 Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2009.
09-12-2010 Nghị quyết số 184/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011.
09-12-2010 Nghị quyết số 185/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Lai Châu.
09-12-2010 Nghị quyết số 186/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
09-12-2010 Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND ngày 17/5/2010 của HĐND tỉnh Lai Châu về Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; Đối tượng khách trong nước được mời cơm, đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh.
09-12-2010 Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua Quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
09-12-2010 Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố.
09-12-2010 Nghị quyết số 190/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2011.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
3,435,172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner