"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 68 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 47/2011/QĐ – UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
29-12-2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
29-12-2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
28-12-2011 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2012.
28-12-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu.
23-12-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu.
22-12-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 35/2005/QĐ – UBND ngày 14/4/2005 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi nghỉ phép hàng năm.
09-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2011 đối với một số đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND huyện Tân Uyên.
09-12-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012.
07-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể một số nội dung trong công tác bồi thường, di dân Tái định cư dự án thủy điện Lai Châu.
21-11-2011 Quyết định số 1406/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Lai Châu.
15-11-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
10-11-2011 Quyết định số 1369/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2020".
10-11-2011 Quyết định số 1371/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015.
10-11-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giảm trừ 10% dự toán chi thường xuyên năm 2011 của các đơn vị dự toán khối tỉnh.
09-11-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định tạm thời một số quy định cụ thể thực hiện Dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
09-11-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
21-10-2011 Quyết định số 1227/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Mường Tè, giai đoạn 2011 – 2020.
20-10-2011 Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Tân Uyên giai đoạn 2011 – 2020.
20-10-2011 Quyết định số 1223/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Than Uyên giai đoạn 2011 – 2020.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
2,767,502 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner