"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 1393 văn bản.
Cải cách hành chính 1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 2 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 1 văn bản
 
Lĩnh vực khác 4 văn bản
 
Quy hoạch - Đầu tư - Xây dựng 1 văn bản
 
Thuế - Phí và lệ phí 2 văn bản
 
Tổ chức - Bộ máy 3 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch 1 văn bản
 
Y tế 1 văn bản
 
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 1377 văn bản.
1,948,558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner