"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2007 Ngày 25 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ
15-02-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-TTG về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 03
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-03-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND v/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT. 06
02-03-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều về lập, thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm TĐC các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006. 09
05-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế quản lý , cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 17
14-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất Thị xã Lai Châu năm 2007. 28
HĐND thị xã Lai Châu
26-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 30
26-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 36
HĐND huyện Tam Đường
25-12-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. 41
26-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục THCS huyện Tam Đường, giai đoạn 2006 – 2010. 47
26-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006. Giao nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2007. 51
26-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu. 57
4,257,239 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner