"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2006 Ngày 25 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-09-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND v/v tăng cường chỉ đạo phong trào quần chúng bảo vệ an toàn an ninh trật tự khu vực biên giới quốc gia. 03
06-10-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác di dân, tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 06
17-11-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND v/v tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác thu ngân sách. 11
07-09-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ thuê nhà ở cho CBCCVC năm 2006. 14
18-09-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 18
27-10-2006 Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 46
27-10-2006 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ban hành quy trình quản lý thực hiện di dân, tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 54
02-11-2006 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 69
3,354,090 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner