"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2011 Ngày 15 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-11-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi quy định về kinh phí thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 04
02-12-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu. 07
02-12-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và cơ cấu tổ chức của các cơ quan Tư pháp tỉnh Lai Châu. 13
08-12-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện, chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020. 21
08-12-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011. 26
10-12-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách Địa phương năm 2011. 54
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-12-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. 68
02-12-2010 Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc đổi tên và tách Phòng chuyên môn trực thuộc Sở Ngoại vụ. 71
02-12-2010 Quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc thành lập phòng nghiệp vụ và phòng tổ chức hành chính thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh. 72
02-12-2010 Quyết định số 1620/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giống Nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu. 74
02-12-2010 Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Lai Châu. 76
02-12-2010 Quyết định số 1622/QĐ-UBND thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 79
02-12-2010 Quyết định số 1623/QĐ-UBND thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Tà Ngảo trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. 81
02-12-2010 Quyết định số 1624/QĐ-UBND bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 83
02-12-2010 Quyết định số 1625/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Than Uyên. 85
02-12-2010 Quyết định số 1626/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên. 87
02-12-2010 Quyết định số 1627/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Lai Châu. 89
02-12-2010 Quyết định số 1628/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tam đường. 91
02-12-2010 Quyết định số 1629/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Thổ. 93
02-12-2010 Quyết định số 1630/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sìn Hồ. 95
02-12-2010 Quyết định số 1631/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè. 97
3,663,002 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner