"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2011 Ngày 01 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020. 03
16-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. 20
16-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới một số xã để thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 36
16-07-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. 40
16-07-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về công tác di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu. 44
16-07-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác. 47
16-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về Thông qua Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020”. 54
16-07-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về Chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. 59
16-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015. 62
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Lai Châu. 68
16-07-2011 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2011; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011. 69
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-07-2011 Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 74
12-07-2011 Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ubnd tỉnh, chủ tịch ubnd tỉnh Lai Châu. 84
14-07-2011 Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 90
3,430,390 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner