"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2007 Ngày 25 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-09-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở Tư pháp và cơ câu tổ chức của các cơ quan Tư pháp tỉnh Lai Châu. 03
26-09-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND v/v Phê duyệt quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải giai đoạn 2006 - 2020 tỉnh Lai Châu. 12
08-10-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND v/v Sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. 22
18-10-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ban hành quy định thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 – 2010. 24
05-11-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ban hành Qui chế Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX môtô hạng A1 chơ đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá quá thấp. 68
09-11-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu một phần viện phí đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 79
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-08-2007 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 01/2007/QĐ - UBND Ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Lai Châu. 127
09-10-2007 Quyết định số 1405/QĐ-UBND v/v: Phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Lai Châu. 129
24-09-2007 Công văn số 810/UBND-TH lập, trình duyệt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 137
08-10-2007 Công văn số 853/UBND-CN v/v Đính chính Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 141
4,347,906 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner