"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2013 Ngày 01 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
06-12-2012 Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2013. 03
07-12-2012 Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án công nhận đô thị thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu là đô thị loại III. 09
07-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011. 11
07-12-2012 Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 14
07-12-2012 Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013. 20
07-12-2012 Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013. 23
07-12-2012 Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu. 25
07-12-2012 Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND về việc “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 33
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-12-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin & sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. 41
07-12-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH năm 2013. 49
13-12-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND phân cấp, ủy quyền quản lý cấp giấy phép kinh doanh karaoke.. 99
18-12-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp. 101
4,267,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner