"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2006 Ngày 25 tháng 4 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
27-03-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND 12 v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009. 03
27-03-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND 12 v/v phê chuẩn kết quả bầu Phó trưởng ban Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009. 04
27-03-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND 12 v/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009. 05
27-03-2006 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND 12 v/v xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009. 06
27-03-2006 Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND 12 v/v phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban và Thành viên Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009. 07
27-03-2006 Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND 12 v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009. 08
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND thực hiện “Tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng Phòng chống dịch cúm gia cầm”. 09
15-02-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về công tác Văn thư- Lưu trữ. 12
10-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn hộ gia đình các dân tộc Lai Châu thời kỳ Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. 15
20-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ban hành bổ sung một số quy định về chính sách bồi thường di dân, TĐC dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 18
20-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ban hành định mức hỗ trợ san nền nhà cho các hộ dân TĐC dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 20
03-03-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 22
06-03-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Lai Châu giai đoạn 2006-2010. 27
06-03-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND hạn mức giao đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp và hạn mức công nhận đất ở, đất liền kề trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 38
15-03-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND phê duyệt giá đất trục đường Thanh Niên- Thị xã Lai Châu. 44
3,683,856 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner