"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2009 Ngày 20 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
05-12-2008 Nghị quyết số 128/2008/NQ-HĐND12 về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2007. 03
05-12-2008 Nghị quyết số 129/2008/NQ-HĐND12 về Dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2009. 05
05-12-2008 Nghị quyết số 130/2008/NQ-HĐND12 về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc tỉnh cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 28
05-12-2008 Nghị quyết số 137/2008/NQ-HĐND12 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 30
05-12-2008 Nghị quyết số 138/2008/NQ-HĐND12 về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn NSNN- năm 2008 và Kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2009 tỉnh Lai Châu. 35
05-12-2008 Nghị quyết số 139/2008/NQ-HĐND12 về việc phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2009. 39
05-12-2008 Nghị quyết số 140/2008/NQ-HĐND12 thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020. 41
05-12-2008 Nghị quyết số 141/2008/NQ-HĐND12 thông qua chương trình phát triển công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 50
05-12-2008 Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND12 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2009. 56
05-12-2008 Nghị quyết số 143/2008/NQ-HĐND12 về chương trình ban hành Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2009. 59
05-12-2008 Nghị quyết số 145/2008/NQ-HĐND12 về chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015. 61
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-12-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 30/7/2004 của UBND tỉnh Lai Châu. 66
3,661,983 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner