"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2009 Ngày 20 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND v/v Quy định cụ thể một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ và bổ sung một số điểm tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Lai Châu. 03
02-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 – 2010. 06
03-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND v/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định 25/2005/QĐ-UBND ngày 03/02/2005 của UBND tỉnh Lai Châu. 15
27-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. 20
27-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu. 31
30-03-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về quy trình xét, công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 37
13-04-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009 cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã. 43
17-04-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 44
21-04-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND v/v Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ giai đoạn 2007 - 2010 của huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu. 53
24-04-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 64
18-05-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 73
19-05-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định mức phụ cấp hành tháng cho bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 86
19-05-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản, tổ dân phố; Công an viên, nhân viên y tế thôn, bản. 88
3,431,087 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner