"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2009 Ngày 10 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-07-2009 Nghị quyết số 146/2009/NQ-HĐND v/v Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 03
14-07-2009 Nghị quyết số 147/2009/NQ-HĐND v/v Bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND12 ngày 09/12/2006 của HĐND tỉnh Lai Châu. 05
14-07-2009 Nghị quyết số 148/2009/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2009. 08
14-07-2009 Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND v/v Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp. 12
14-07-2009 Nghị quyết số 150/2009/NQ-HĐND v/v Thông qua đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 – 2015. 20
14-07-2009 Nghị quyết số 151/2009/NQ-HĐND v/v Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Lai Châu năm 2010. 39
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-07-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND về việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 41
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-07-2009 Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc thành lập Trường trung học phổ thông Mường Kim huyện Than Uyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu. 44
17-07-2009 Quyết định số 951/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm hoạt động Thanh, Thiếu nhi tỉnh Lai Châu. 46
17-07-2009 Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lai Châu. 49
17-07-2009 Quyết định số 953/QĐ-UBND v/v Thành lập Trung tâm thông tin và Xúc tiến du lịch Lai Châu. 52
17-07-2009 Quyết định số 954/QĐ-UBND v/v chuyển giao Trường phổ thông Dân tộc nội trú các huyện về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 55
24-07-2009 Quyết định số 1001/QĐ-UBND v/v chuyển đổi Trường THPT Ka Lăng thành trường THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 57
3,594,306 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner