"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2010 Ngày 10 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2009 Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND12 v/v Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 03
10-12-2009 Nghị quyết số 153/2009/NQ-HĐND12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 05
10-12-2009 Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND12 về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010. 12
10-12-2009 Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND12 v/v Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu. 38
10-12-2009 Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND12 về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2010. 44
10-12-2009 Nghị quyết số 157/2009/NQ-HĐND12 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2010. 46
10-12-2009 Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND12 v/v Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và tiêu huỷ tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 49
10-12-2009 Nghị quyết số 159/2009/NQ-HĐND12 v/v Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu. 54
10-12-2009 Nghị quyết số 161/2009/NQ-HĐND12 về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2009 và kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2010 tỉnh Lai Châu. 73
10-12-2009 Nghị quyết số 162/2009/NQ-HĐND12 v/v Thông qua giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2010. 86
4,437,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner