"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2010 Ngày 10 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-04-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND v/v Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. 04
08-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định công tác đo đạc thủ công, xây dựng bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất phát triển cao su. 07
18-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND v/v Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu. 17
20-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong đào tạo và bồi dưỡng nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 35
12-03-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về công tác thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 37
31-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND v/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 cho các đơn vị được giao dự toán trợ giá, trợ cước năm 2010. 51
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-01-2010 Quyết định số 13/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực phía Bắc huyện Mường Tè. 53
12-01-2010 Quyết định số 14/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực phía Nam huyện Mường Tè. 56
12-01-2010 Quyết định số 15/QĐ-UBND v/v thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Nậm Na huyện Sìn Hồ. 59
13-01-2010 Quyết định số 56/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Thương mại biên giới tỉnh Lai Châu. 62
13-01-2010 Quyết định số 66/QĐ-UBND v/v Sửa đổi Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 06/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu V/v kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại. 64
13-01-2010 Quyết định số 80/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2010. 65
14-01-2010 Quyết định số 82/QĐ-UBND v/v Phê duyệt số đối tượng được hưởng chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo - đợt I năm 2010 của tỉnh Lai Châu. 79
15-01-2010 Quyết định số 97/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010. 83
09-02-2010 Quyết định số 224/QĐ-UBND v/v Phê duyệt số đối tượng được hưởng chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo - đợt II năm 2010 của tỉnh Lai Châu. 85
09-03-2010 Quyết định số 275/QĐ-UBND v/v Phân bổ gạo cứu đói cho các huyện, Thị xã năm 2010. 87
09-03-2010 Quyết định số 276/QĐ-UBND v/v Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh. 90
09-03-2010 Quyết định số 277/QĐ-UBND v/v Thành lập Đội Quản lý thị trường số 8 (tại huyện Tân Uyên) trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương. 93
19-03-2010 Quyết định số 346/QĐ-UBND v/v Phê duyệt số đối tượng được hưởng chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo - đợt III năm 2010 của tỉnh Lai Châu. 95
30-03-2010 Quyết định số 381/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 97
30-03-2010 Quyết định số 382/QĐ-UBND v/v Thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 99
31-03-2010 Quyết định số 386/QĐ-UBND v/v Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước và cán bộ, công chức xã, (phường, thị trấn) của tỉnh Lai Châu năm 2010. 101
09-04-2010 Quyết định số 425/QĐ-UBND v/v Phân loại đơn vị hành chính các xã mới được chia tách theo Nghị định của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Lai Châu. 115
12-04-2010 Quyết định số 435/QĐ-UBND v/v Ban hành danh mục, mức thu một phần viện phí đối với các cơ sở y tế tuyến xã khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 118
19-04-2010 Quyết định số 453/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh đang học tại các trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các huyện. 122
19-04-2010 Quyết định số 485/QĐ-UBND v/v Phân bổ chi tiết nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đối với cán bộ, công chức đi học và đến công tác tại tỉnh Lai Châu năm 2010. 123
4,389,217 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner