"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2006 Ngày 25 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND12 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 03
09-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND12 v/v Ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007. 09
09-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND12 về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định 2007 – 2010. 17
09-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND12 về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2007. 25
09-12-2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND12 về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010. 28
09-12-2006 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND12 v/v Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên thôn, bản, tổ dân phố và nhân viên y tế bản. 37
09-12-2006 Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND12 về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2007. 42
09-12-2006 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND12 v/v Thông qua Chương trình thí điểm khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 – 2010. 67
09-12-2006 Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND12 về chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2007. 77
09-12-2006 Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND12 về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2007. 79
09-12-2006 Nghị quyết số 86/2006/NQ-HĐND12 về Đề án “Đào tạo nghề giai đoạn 2006 - 2010”. 80
09-12-2006 Nghị quyết số 87/2006/NQ-HĐND12 về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010”. 83
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-11-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: báo chí, phát thanh - truyền hình , xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật. 86
30-11-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định về lập, thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 90
04-12-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định tiêu chí phân loại cấp độ khó khăn trong các thôn bản đặc biệt khó khăn của xã khu vực II và trong các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Lai Châu. 110
4,221,150 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner