"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2006 Ngày 25 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ
01-08-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-TTG v/v Nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định. 04
21-08-2006 Quyết định số 192/2006/QĐ-TTG phê duyệt đề án “ Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2010”. 06
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-08-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND v/v Thực hiện các nhiệm vụ năm học 2006 – 2007. 18
25-08-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND v/v Tiếp tục đẩy mạnh an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 22
01-08-2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2006. 24
15-08-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè giai đoạn 2006 - 2010, tầm nhìn 2020. 31
18-08-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 39
28-08-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 52
HĐND thị xã Lai Châu
07-08-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND v/v Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất (2006 - 2010) của Thị xã Lai Châu. 56
07-08-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006. 66
HĐND huyện Mường Tè
31-07-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2006. 71
HĐND huyện Phong Thổ
01-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh. 76
HĐND huyện Sìn Hồ
14-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND v/v Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2006. 79
HĐND huyện Tam Đường
12-07-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND v/v Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 84
20-07-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND v/v Phê duyệt đề án thâm canh và phát triển cây chè huyện Tam Đường giai đoạn 2006 – 2010. 88
HĐND huyện Than Uyên
19-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006. 91
19-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án xây dựng cánh đồng thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật đạt giá trị thu nhập 40 triệu đồng/ha/năm giai đoạn 2006 – 2010. 94
3,421,582 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner