"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2007 Ngày 25 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-04-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND v/v tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. 03
08-05-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND v/v tăng cường công tác PCLB - TKCN và giảm nhẹ thiên tai năm 2007. 06
30-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND v/v quy định giá tính thuế tài nguyên. 09
16-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND v/v công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2007. 13
23-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 29
30-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 36
18-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lai Châu. 40
09-05-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự soạn thảo, trình ký, phát hành văn bản của UBND tỉnh. 42
4,249,338 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner