"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2016 Ngày 30 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2016 Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. 03
10-12-2016 Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND về Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. 24
10-12-2016 Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. 32
10-12-2016 Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20/10/2015. 52
10-12-2016 Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND bổ sung nội dung, mức chi tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu. 55
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2016 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015. 57
10-12-2016 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017. 60
10-12-2016 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, tỉnh Lai Châu. 84
10-12-2016 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2017. 99
10-12-2016 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND chia tách, thành lập bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 101
10-12-2016 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 105
4,197,172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner