"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2015 Ngày 09 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
14-08-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 03
25-08-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND v/v điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu. 11
25-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu. 14
01-09-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 19
09-09-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 29
09-09-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND v/v thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 48
29-09-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 50
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-08-2015 Quyết định số 857/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 63
11-08-2015 Quyết định số 858/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 69
11-08-2015 Quyết định số 859/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 73
11-08-2015 Quyết định số 860/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 77
11-08-2015 Quyết định số 861/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 81
21-08-2015 Quyết định số 910/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 85
24-08-2015 Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu đến năm 2020. 89
09-09-2015 Quyết định số 988/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 108
3,404,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner