"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2009 Ngày 01 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-06-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình, bảng đơn giá nhân công trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 03
29-06-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành đơn giá dự toán dịch vụ công ích đô thị. 47
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-04-2009 Quyết định số 515/QĐ-UBND v/v Thành lập Trung tâm hội nghị và Nhà khách tỉnh Lai Châu. 92
30-06-2009 Quyết định số 811/QĐ-UBND v/v: Thành lập Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Lai Châu. 94
30-06-2009 Quyết định số 819/QĐ-UBND v/v: Thành lập Hội tin học tỉnh Lai Châu. 96
30-06-2009 Quyết định số 820/QĐ-UBND v/v: Thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu. 98
30-06-2009 Quyết định số 821/QĐ-UBND v/v: Đổi tên Trường THPT số 2 Than Uyên thành Trường THPT Tân Uyên. 101
30-06-2009 Quyết định số 823/QĐ-UBND v/v: Thành lập Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Lai Châu. 103
30-06-2009 Quyết định số 824/QĐ-UBND v/v: Đổi tên và thành lập các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng. 106
30-06-2009 Quyết định số 825/QĐ-UBND v/v: Thành lập Đài Truyền thanh Thị xã Lai Châu. 108
30-06-2009 Quyết định số 826/QĐ-UBND v/v: Thành lập Hội chữ thập đỏ huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. 110
30-06-2009 Quyết định số 827/QĐ-UBND v/v: Thành lập Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Tân Uyên trực thuộc UBND huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. 112
30-06-2009 Quyết định số 828/QĐ-UBND v/v: Thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu. 114
30-06-2009 Quyết định số 829/QĐ-UBND v/v: Đổi tên Trường THPT số 1 Than Uyên thành Trường THPT Than Uyên. 117
30-06-2009 Quyết định số 830/QĐ-UBND v/v: Thành lập trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tân Uyên trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu. 119
30-06-2009 Quyết định số 832/QĐ-UBND v/v: Thành lập Phòng biên tập cổng giao tiếp điện tử thuộc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu. 121
3,607,723 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner