"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2008 Ngày 20 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Chính phủ
08-04-2008 Nghị định số 41/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 03
30-10-2008 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 06
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-10-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND về việc thực hiện quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu. 08
17-12-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Kỷ sửu năm 2009. 10
15-10-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành mức thu và diện tích miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 14
15-10-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đoàn ra nước ngoài, đoàn nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lai Châu. 19
05-11-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định các tiêu thức chung và phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh. 28
18-11-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Lai Châu. 38
11-12-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống cơ quan Kiểm lâm tỉnh Lai Châu. 44
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-12-2008 Quyết định số 1959/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tân Uyên. 55
4,323,429 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner