"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2012 Ngày 20 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-03-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ – UBND ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 04
28-03-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 12
03-04-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ban hành quy chế hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 14
06-04-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc quy định điều kiện xác định học sinh không thể đi từ nhà đến trường và trở về trong ngày đối với học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 24
08-05-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ – UBND ngày 30/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 26
13-06-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 28
13-06-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 30
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-03-2012 Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2012. 33
29-03-2012 Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2010 – 2015). 54
30-03-2012 Quyết định số 324/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch các điểm nối đường tỉnh, đường huyện và các đường nhánh vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020. 58
19-04-2012 Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc giải thể Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thị xã Lai Châu. 77
09-05-2012 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu. 79
09-05-2012 Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu. 81
09-05-2012 Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Luật gia huyện Than Uyên. 83
09-05-2012 Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Luật gia huyện Tam Đường. 85
09-05-2012 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Luật gia thị xã Lai Châu. 87
09-05-2012 Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Luật gia huyện Sìn Hồ. 89
09-05-2012 Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Luật gia huyện Phong Thổ. 91
4,181,091 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner