"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2011 Ngày 26 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-08-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 – 2015. 04
11-08-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. 10
12-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các tiêu thức xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 34
24-08-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định ban hành quy chế Báo cáo viên pháp luật. 44
31-08-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất ở năm 2011 trên địa bàn thị xã Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 45
06-09-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 49
09-09-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. 58
15-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 65
26-09-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. 67
06-10-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác. 73
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-08-2011 Quyết định số 995/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Lai Châu. 81
22-09-2011 Quyết định số 1109/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng cao su đại điền tỉnh Lai Châu đến năm 2020. 99
29-09-2011 Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Phát triển chăn nuôi tỉnh Lai Châu. 107
29-09-2011 Quyết định số 1137/QĐ-UBND về việc công nhận hội có tính chất đặc thù. 108
29-09-2011 Quyết định số 1138/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 110
29-09-2011 Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu. 113
29-09-2011 Quyết định số 1140/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Luật gia huyện Tân Uyên. 117
29-09-2011 Quyết định số 1141/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Tam Đường. 118
29-09-2011 Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. 119
29-09-2011 Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu. 122
3,697,670 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner