"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2012 Ngày 30 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ban hành quy định cụ thể một số nội dung trong công tác bồi thường, di dân Tái định cư dự án thủy điện Lai Châu. 03
09-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2011 đối với một số đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND huyện Tân Uyên. 15
09-12-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. 19
22-12-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 35/2005/QĐ – UBND ngày 14/4/2005 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi nghỉ phép hàng năm. 48
23-12-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu. 50
28-12-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu. 61
29-12-2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 77
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-12-2011 Quyết định số 1626/QĐ-UBND ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2012. 177
4,323,890 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner