"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2012 Ngày 01 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-12-2011 Quyết định số 47/2011/QĐ – UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 03
13-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ – UBND về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 07
13-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ – UBND về việc quy định thực hiện một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 09
16-01-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBN ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh Lai Châu Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút người tỉnh nguyện đến Lai Châu công tác. 12
18-01-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ – UBND về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 14
19-01-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ – UBND về việc Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa tỉnh Lai Châu đến năm 2015. 22
15-02-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ – UBND ban hành chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập Thành phố Lai Châu vào năm 2015. 31
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-01-2012 Quyết định số 60/QĐ – UBND phê duyệt kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. 76
4,236,983 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner