"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2012 Ngày 25 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-08-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011- 2020. 03
22-08-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 16
30-08-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 19
31-08-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 21
05-09-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 29
12-09-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 43
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-09-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 45
13-09-2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND về đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII. 48
18-09-2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012. 53
25-09-2012 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh 16 của UBTVQH12 về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 56
22-08-2012 Quyết định số 867/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Lai Châu. 59
22-08-2012 Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Y học tỉnh Lai Châu. 61
22-08-2012 Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Đông Y tỉnh Lai Châu. 63
22-08-2012 Quyết định số 870/QĐ-UBND uBND về việc thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Sìn Hồ. 65
22-08-2012 Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lai Châu. 67
23-08-2012 Quyết định số 877/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 – 2020. 69
31-08-2012 Quyết định số 911/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị quyết số 15-NQ-TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020. 79
4,180,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner