"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2008 Ngày 20 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ chuyển đổi, góp đất thực hiện chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 03
14-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND v/v: Ban hành cơ chế quản lý và thực hiện di dân, tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 07
17-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm học thêm. 15
31-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ phát triển rừng. 26
05-02-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND v/v: Ban hành Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý, thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008. 28
22-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Lai Châu. 45
27-02-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND v/v Sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 50
27-02-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác. 53
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-01-2008 Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc: Ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công XDCT, Bảng lương nhân công trong XDCB. 58
27-02-2008 Quyết định số 251/QĐ-UBND v/v Công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2008. 125
04-03-2008 Công văn số 124/UBND-CN v/v: Thực hiện nội dung Thông tư số 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh. 146
4,177,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner