"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2008 Ngày 16 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-03-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND v/v: Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 – 2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 03
28-03-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành "Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu". 12
04-04-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND v/v: Ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị. 17
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-04-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 54
21-02-2008 Quyết định số 238/QĐ-UBND v/v Ban hành mức hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ Đông xuân 2007 – 2008 bị thiệt hại do rét đậm, rét hại năm 2008. 57
04-03-2008 Quyết định số 279/QĐ-UBND v/v Công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 59
04-04-2008 Quyết định số 423/QĐ-UBND v/v Quy định mức giá thóc thu thuế nhà, đất năm 2008. 91
04-04-2008 Quyết định số 426/QĐ-UBND v/v Phê duyệt giá đất các khu dân cư trên địa bàn thị xã Lai Châu năm 2008. 92
4,177,386 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner