"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2008 Ngày 15 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-09-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. 03
17-09-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 07
25-08-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 09
10-09-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu. 22
10-09-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. 29
10-09-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu. 40
10-09-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu. 50
10-09-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. 59
30-09-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ban hành quy định tạm thời chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 68
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-09-2008 Quyết định số 1317/QĐ-UBND v/v: Quy định trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 76
15-09-2008 Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 80
4,177,478 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner