"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2010 Ngày 10 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND v/v Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 03
10-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã. 44
18-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. 58
23-12-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định mức thu và mức miễn thuỷ lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 65
23-12-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2010. 68
28-12-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND v/v Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 – 2015. 147
29-12-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu quy định chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 152
30-12-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 154
30-12-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND v/v đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu. 158
4,364,007 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner