"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2014 Ngày 02 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
06-12-2013 Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014. 03
06-12-2013 Nghị quyết số 85/2013/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. 10
06-12-2013 Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nướcvà phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2014. 13
06-12-2013 Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Lai Châu. 50
Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-11-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về việc quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 99
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-11-2013 Quyết định số 1504/QĐ-UBND v/v đính chính Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 101
4,364,544 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner