"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2006 Ngày 25 tháng 5 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
03-04-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND v/v triển khai thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 04
24-04-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND v/v tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước. 07
12-05-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về phát động phong trào trồng cây xanh nhân ngày sinh nhật Bác. 09
10-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch thực hiện Dự án “Hỗ trợ, phát triển dân tộc Si La” tỉnh Lai Châu năm 2006. 11
07-02-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND phân bổ chi tiết vốn chương trình Xoá đói giảm nghèo năm 2006. 13
08-02-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND điều chỉnh và phân bổ chi tiết vốn chương trình mục tiêu dân số – Kế hoạch hoá gia đình – Bảo vệ TE năm 2006. 22
09-02-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND phân khai chi tiết kinh phí phòng, chống tội phạm năm 2006. 38
09-02-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND phân khai chi tiết kinh phí phòng, chống ma tuý năm 2006. 40
15-02-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND phê duyệt các danh mục đề tài – dự án thực hiện từ năm 2006. 44
03-03-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND phân bổ chi tiết vốn chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệng xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, tỉnh Lai Châu năm 2006. 46
06-03-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND phân bổ chi tiết vốn Dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mièn núi, vùng dân tộc ít người và vùng khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2006. 64
09-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND phân bổ vốn kết dư năm 2005 Nguồn vốn bồi thường di dân, TĐC dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 67
15-03-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND phân bổ chi tiết vốn thực hiện chính sách Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định 186 và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2006. 73
21-03-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ chi tiết danh mục và kinh phí các công trình đầu tư năm 2006 cho Đài PT-TH tỉnh Lai Châu. 82
23-03-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND điều chỉnh và phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá Thông tin và vốn hỗ trợ kinh phí tăng cường các đội thông tin lưu động và cung cấp các sản phẩm Văn hoá vùng cao theo Quyết địng 186 năm 2006. 88
10-04-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND phân bổ kinh phí phân giới cắm mốc năm 2006. 94
11-04-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh giá đất ở nông thôn và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn thuộc khu vực Động Tiên Sơn – xã Bình Lư – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu. 95
27-04-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND phân bổ chi tiết dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn năm 2006 – tỉnh Lai Châu. 97
05-05-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất Khu dân cư số 4 – Thị xã Lai Châu. 112
15-05-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND phân bổ vốn kết dư năm 2005 từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi tỉnh Lai Châu. 114
3,457,875 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner