"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2006 Ngày 25 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-07-2006 Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính bản, xã thuộc các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ, Than Uyên. 03
22-07-2006 Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lai Châu. 06
25-07-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND về việc quy định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 07
27-07-2006 Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 – 2010. 10
27-07-2006 Nghị quyết số 69/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2006 tỉnh Lai Châu. 15
27-07-2006 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 18
27-07-2006 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm . 31
27-07-2006 Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Lai Châu. 34
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-06-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu. 39
19-07-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND phân bổ chi tiết vốn khởi công mới năm 2006 tỉnh Lai Châu. 43
19-07-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND phân bổ chi tiết vốn đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thị xã Lai Châu năm 2006. 48
19-07-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND phân bổ chi tiết nguồn ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2006. 53
19-07-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND phân bổ chi tiết vốn đầu tư năm 2006 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2005. 54
3,410,973 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner