"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2014 Ngày 17 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-08-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc ban hành mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 03
26-08-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015. 10
08-09-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 17
15-09-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 22
15-09-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 35
30-09-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lai Châu. 59
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-09-2014 Quyết định số 1096/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 69
10-09-2014 Quyết định số 1097/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2014-2015) huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 77
10-09-2014 Quyết định số 1100/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 83
10-09-2014 Quyết định số 1101/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2014-2015) thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn. 89
3,369,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner