"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2014 Ngày 02 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2014. 03
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-12-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014. 42
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-12-2013 Quyết định số 1622/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 84
11-12-2013 Quyết định số 1626/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu. 93
11-12-2013 Quyết định số 1627/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2013 - 2015) phường Đông Phong, thị xã Lai Châu. 100
11-12-2013 Quyết định số 1628/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu. 107
11-12-2013 Quyết định số 1629/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Tân Phong, thị xã Lai Châu. 114
11-12-2013 Quyết định số 1630/QĐ-UBND xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2013 - 2015) phường Quyết Tiến, thị xã Lai Châu. 121
3,472,780 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner