"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2010 Ngày 20 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2010 Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 03
09-12-2010 Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND v/v Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2009. 17
09-12-2010 Nghị quyết số 184/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011. 19
09-12-2010 Nghị quyết số 185/2010/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Lai Châu. 43
09-12-2010 Nghị quyết số 186/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 53
09-12-2010 Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND v/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND ngày 17/5/2010 của HĐND tỉnh Lai Châu về Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; Đối tượng khách trong nước được mời cơm, đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh. 59
09-12-2010 Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND v/v Thông qua Quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 61
09-12-2010 Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND v/v Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố. 76
09-12-2010 Nghị quyết số 193/2010/NQ-HĐND v/v V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. 80
09-12-2010 Nghị quyết số 194/2010/NQ-HĐND v/v Thông qua bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 82
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2010 Nghị quyết số 190/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2011. 155
09-12-2010 Nghị quyết số 191/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2011. 157
4,179,628 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner