"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2007 Ngày 25 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-07-2007 Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND v/v Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2008. 03
17-07-2007 Nghị quyết số 89/2007/NQ-HĐND kế hoạch hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh Lai Châu năm 2009. 05
17-07-2007 Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án “Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hoá cơ sở trong giai đoạn tới”. 09
20-07-2007 Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND v/v Ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 15
20-07-2007 Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2007. 22
20-07-2007 Nghị quyết số 93/2007/NQ-HĐND v/v Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 26
20-07-2007 Nghị quyết số 94/2007/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu - chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2007. 34
20-07-2007 Nghị quyết số 95/2007/NQ-HĐND v/v Thông qua Đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2015. 35
20-07-2007 Nghị quyết số 96/2007/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2015. 41
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-06-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND v/v Quy định cụ thể một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 52
01-06-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND v/v Ban hành Đơn giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô năm 2007. 62
07-06-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 66
07-06-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 78
31-07-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 86
4,384,481 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner