"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2011 Ngày 26 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-10-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 03
09-11-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định tạm thời một số quy định cụ thể thực hiện Dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 09
09-11-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 15
10-11-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND về việc giảm trừ 10% dự toán chi thường xuyên năm 2011 của các đơn vị dự toán khối tỉnh. 23
15-11-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 30
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-10-2011 Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Tân Uyên giai đoạn 2011 – 2020. 34
20-10-2011 Quyết định số 1223/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Than Uyên giai đoạn 2011 – 2020. 46
20-10-2011 Quyết định số 1224/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Phong Thổ giai đoạn 2011 – 2020. 57
20-10-2011 Quyết định số 1225/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện S×n Hå giai đoạn 2011 – 2020. 71
21-10-2011 Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Mường Tè, giai đoạn 2011 – 2020. 82
10-11-2011 Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2020". 93
10-11-2011 Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. 108
21-11-2011 Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Lai Châu. 123
4,410,858 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner