Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 29-03-2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015. (từ trang 04 đến trang 12)
31-12-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí cho từng xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. (từ trang 13 đến trang 17)
31-12-2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 18 đến trang 21)
31-12-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định số lượng, bố trí chức vụ, chức danh, cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. (từ trang 22 đến trang 30)
26-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo Quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Lai Châu. (từ trang 31 đến trang 46)
29-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 47 đến trang 49)
07-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc: Miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (trang 50)
23-03-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu. (từ trang 51 đến trang 54)
23-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu. (từ trang 55 đến trang 58)
23-03-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu. (từ trang 59 đến trang 62)
23-03-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu . (từ trang 63 đến trang 68)
23-03-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu. (từ trang 69 đến trang 72)
23-03-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu. (từ trang 73 đến trang 76)
23-03-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu. (từ trang 77 đến trang 80)
24-03-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 81 đến trang 84)
4,437,615 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner