Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 07 xuất bản ngày 26-09-2011: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 – 2015. (từ trang 04 đến trang 09)
11-08-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. (từ trang 10 đến trang 33)
12-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định các tiêu thức xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 34 đến trang 43)
24-08-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định ban hành quy chế Báo cáo viên pháp luật. (trang 44)
31-08-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất ở năm 2011 trên địa bàn thị xã Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 45 đến trang 48)
06-09-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 49 đến trang 57)
09-09-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. (từ trang 58 đến trang 64)
15-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 65 đến trang 66)
26-09-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 67 đến trang 72)
06-10-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác. (từ trang 73 đến trang 80)
29-08-2011 Quyết định số 995/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Lai Châu. (từ trang 81 đến trang 98)
22-09-2011 Quyết định số 1109/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng cao su đại điền tỉnh Lai Châu đến năm 2020. (từ trang 99 đến trang 106)
29-09-2011 Quyết định số 1136/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm Phát triển chăn nuôi tỉnh Lai Châu. (trang 107)
29-09-2011 Quyết định số 1137/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận hội có tính chất đặc thù. (từ trang 108 đến trang 109)
29-09-2011 Quyết định số 1138/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 110 đến trang 112)
29-09-2011 Quyết định số 1139/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu. (từ trang 113 đến trang 116)
29-09-2011 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Luật gia huyện Tân Uyên. (trang 117)
29-09-2011 Quyết định số 1141/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Tam Đường. (trang 118)
29-09-2011 Quyết định số 1142/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. (từ trang 119 đến trang 121)
29-09-2011 Quyết định số 1143/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu. (từ trang 122 đến trang 123)
4,436,968 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner