Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 xuất bản ngày 14-11-2022: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-09-2022 Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt; phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 29)
05-10-2022 Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 30 đến trang 33)
07-10-2022 Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 34 đến trang 47)
12-10-2022 Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 48 đến trang 59)
28-10-2022 Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu quy định định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 60 đến trang 69)
02-11-2022 Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 70 đến trang 74)
04-11-2022 Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 75 đến trang 77)
07-11-2022 Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí, cách phân bổ máy tính bảng thuộc chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 78 đến trang 81)
07-11-2022 Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 82 đến trang 84)
10-11-2022 Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. (từ trang 85 đến trang 96)
4,181,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner