Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 04-01-2022: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2021 Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. (từ trang 04 đến trang 26)
10-12-2021 Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 27 đến trang 55)
10-12-2021 Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 56 đến trang 65)
10-12-2021 Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022. (từ trang 66 đến trang 67)
08-09-2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 68 đến trang 118)
20-09-2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thực hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 119 đến trang 120)
23-09-2021 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND, ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 121 đến trang 124)
24-09-2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý. (từ trang 125 đến trang 126)
11-10-2021 Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 127 đến trang 139)
13-10-2021 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 140 đến trang 141)
15-10-2021 Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu. (từ trang 142 đến trang 143)
20-10-2021 Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 144 đến trang 154)
05-11-2021 Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu \. (trang 155)
08-11-2021 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 156 đến trang 158)
08-11-2021 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 159 đến trang 165)
24-11-2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. (từ trang 166 đến trang 174)
30-11-2021 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định thực hiện một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 175 đến trang 176)
06-12-2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 177 đến trang 279)
07-12-2021 Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương; Đội trưởng, Đội phó Đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 280 đến trang 282)
07-12-2021 Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 283 đến trang 285)
13-12-2021 Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 286 đến trang 287)
20-12-2021 Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. (từ trang 288 đến trang 301)
4,397,950 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner