Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Tháng 01-2019: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Lai Châu. 
14-12-2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 
10-12-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-12-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-12-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-12-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 
10-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 
10-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung và phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương. 
10-12-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. 
10-12-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. 
10-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh. 
10-12-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 
10-12-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện. 
10-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 
10-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập, sáp nhập thôn, bản, khu phố thuộc các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên. 
10-12-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù năm 2019. 
10-12-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019. 
05-12-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu. 
16-11-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
16-11-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
4,414,071 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner